Kurser

Varje år håller vi kurs i strutsuppfödning & skötsel.
Sahlins Struts har av Jordbruksverket utsetts som examinator för utdelande av certifikat. Vi har erfarenhet av att genomföra kurser i strutshållning sedan 1995. Sahlins Struts drivs som ett familjeföretag med strutsverksamheten som en del av jordbruket. Strutsproduktionen är helt integrerad med foderproduktion, avelsfåglar, kläckeri, småkycklingar och slaktfåglar. Strutsarna slaktas i eget slakteri och säljs till största delen via egen gårdsbutik och café.

NÄSTA KURS är preliminärt lagd till: 4 Juni 2018

Plats: Sahlins Struts, Sveden 1 Borlänge, 0243-23 31 37
Tid: Caféet ca kl 9.00- 17.00 med avbrott för fika och lunch.
Samling kl 8.30 för den som vill ha frukostmacka & kaffe.
Tillfälle till lunch i gårdens café. Ingår ej i avgiften.

AVGIFT: 2 650kr/ person. Moms tillkommer.
Om det är flera deltagare från samma företag, kostar de övriga 1 650kr/ person plus moms.
VARAV ANMÄLNINGSAVGIFT: 750 kr/person. Moms tillkommer
ANMÄLAN: maila namn, adress, personnummer, telefonnummer till sahlin@sahlinsstruts.se senast 20180430

Utbildningens innehåll:
Strutsfåglarnas biologi.
Strutsfåglarnas beteende, naturligt och i fångenskap.
Föreskrifter om hållande av strutsar.
Allmän skötsel av strutsar.
Utfodring av strutsar.
Strutsfåglarnas motionsbehov.
Strutsfåglarnas behov av sandbad och vattenbad och sätt att tillgodose detta behov
Inhysning av strutsfåglar, miljökrav inklusive skydd och gömställen för att undvika mobbning och oönskade sexuella närmanden mellan strutsfåglar.
Utformning av stängsel.
Kriterier för urval av avelsdjur.
Strutsfåglars reproduktionsbeteende inklusive ägghantering, lagring, inkubation, kläckning och uppfödning av kycklingar yngre än 12 veckor.
Hygien och desinfektionsmetoder vid hållande av strutsfåglar.
Hälsokontroller för strutsfåglar.
Fängsling och hantering av strutsfåglar.
Pålastning respektive avlastning av strutsfåglar från fordon.
Fjäderklippning.
Beteendestörningar hos struts.
Sjukdomar hos strutsfåglar.
Hantering, vård och behandling av sjuka strutsfåglar, inklusive medicinering såväl per os som genom injektioner.
Metoder för avlivning av strutsfåglar i nödläge.
Journalföring.